Aangesloten bij de vlok

Goede en duidelijke afspraken zijn uiteraard de basis voor een geslaagd project. Mocht er iets zijn dan is het voor u, als klant, goed te weten dat Fer Fixt Klusbedrijf is aangesloten bij de VLOK, de brancheorganisatie voor klus- en onderhoudsbedrijven.

Dit betekent dat op alle leveringen en/of diensten van Fer Fixt Klusbedrijf de VLOK uitvoeringsvoorwaarden van toepassing zijn.


Wat betekent dit nu voor u?

In de Vlok uitvoeringsvoorwaarden 2013 wordt een garantie geboden van een jaar op de verrichte werkzaamheden. Mocht er eventueel een geschil ontstaan over de werkzaamheden, dan kunt u door ons lidmaatschap van de VLOK, dit geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven te Den Haag.

Deze onafhankelijke Geschillencommissie is tot stand gekomen op initiatief van de VLOK in samenwerking met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 

Daarnaast is er voor u nog de nakomingsgarantie van de VLOK. Wanneer een klussenbedrijf, na daartoe te zijn aangemaand door de Geschillencommissie, toch geen gehoor wil of kan geven aan de uitspraak van de Geschillencommissie, dan schiet de VLOK u te hulp en neemt de verplichting over en zorgt voor een schadevergoeding tot Euro 5.000,00. Wanneer er sprake is van een hogere schadetoekenning, dan zal de VLOK het meerdere samen met u proberen te verhalen.

Kortom: de VLOK is er ook voor u als klant.

Link: www.vlok.nl